«Ліга Культури» розглядає національний інформаційний простір як простір «соціокультурного прогресу», який має створювати і відтворювати умови для нашого суспільного розвитку. На думку експертів Ліги, одним із шляхів виходу із системної кризи є передусім створення такого інформаційного простору, який би забезпечував усталеність і безпеку суспільного розвитку, переорієнтацію свідомості з утилітарних, споживацьких на пріоритети служіння та віддачі. Якість інформаційного простору країни – це не проблема узгодженості чи неузгодженості смаків населення, а проблема збереження соціокультурного, психологічного балансу на користь здорових продуктивних сил людини і спільноти.

В рамках проекту:

проведені інтелектуальні кола:
•«Культура як інструмент позитивних перетворень», Київ, 12 квітня 2007 року;
•«Суспільна мораль», Київ, листопад 2010 року;

проведені круглі столи:
•«Соціокультурний прогрес України через інформаційний простір» в рамках VI Міжнародного фестивалю документальних фільмів «Кінолітопис-2007», Київ, 25 травня 2007 року;

•«Змістовність державних символів як ціннісний орієнтир соціокультурного прогресу України», Київ, 5 вересня 2007 року;
•«Дієві форми захисту та зміцнення суспільної моралі в інформаційному просторі країни, співпраця громадськості та держави в цих питаннях», Івано-Франківськ, 30 листопада 2010 року;
•«Цінності людської цивілізації. Проблеми збереження» в рамках X Київського міжнародного фестивалю документальних фільмів «Кінолітопис-2011», Київ, 13 травня 2011 року;

створені телепрограми в циклі «Євротяжіння» автора та режисера Бориса Бойка за результатами круглих столів, ефір на телеканалі «Всесвітня служба «УТР», 2007 рік;

ведеться розробка законопроекту «Концепція культурно-соціального поступу України» для подання до Верховної Ради України;

участь і виступи учасників Ліги в Парламентських слуханнях ВРУ;

участь і виступ Президента Ліги Л.І. Авескулової на І Економічному форумі українців світу, Київ, 1 грудня 2007 року;

участь і виступ Президента Ліги  Л.І. Авескулової у спільній робочій нараді з питань дотримання суб’єктами рекламної діяльності вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі, проведеній  Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі, Київ, 14 липня 2011 року;

ведеться спільна робота з групою вчених на чолі з академіком НАН України М.В. Поповичем, директором Інституту філософії імені Г.С. Сковороди над визначеннями національних цінностей, які складають основу суспільної моралі в Україні;

готуються пропозиції для подання Президенту України щодо створення Інституції національних експертів з дотримання норм суспільної моралі.

ПРОЕКТ  «ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТІВ»

В рамках проекту:

проведені інтелектуальні кола:
•«Ціннісна основа методології культурологічної експертизи», Київ, 26 червня 2007 року;
•«Обґрунтування основ психокультурної експертизи, розпрацьованих О.А. Ліщинською», Київ, 26 грудня 2008 року;

постійно проводяться наукові дослідження, спеціалізовані експертизи, готуються висновки, моделюються прогнози:
www.vsim.org/category/experts

ПРОЕКТ «СУЧАСНА МОДЕЛЬ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»

В рамках проекту:

проведене інтелектуальне коло «Сучасна модель освіти України», Київ, 10 лютого 2010 року;

розроблені та поширені серед педагогічної еліти, надані Міністерству освіти  і науки України «Концептуали національної стратегії розвитку шкільної освіти в Україні»;

проведений круглий стіл «Цінності в освіті – цінність освіти!?», Кіровоград, 18 березня 2011 року;

проведений міжнародний круглий стіл «Основні тенденції реформування освіти в індустріально розвинутих  країнах  і реалії українських реформ», Київ, 17 серпня 2011 року;

участь керівника проекту «Сучасна модель освіти України» к.п.н. В.М. Зоц у російсько-фінському семінарі «Фінська система освіти в контексті освітніх  реформ», Москва, 24 березня 2011 року; у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогіка толерантності – основа розвитку освіти третього тисячоліття», Хмельницький, 12-13 квітня 2011 року;

участь експерта Ліги В.В. Громового у міжнародній науково-практичній конференції «Ефективна школа: фактори успіху», Київ, 4 червня 2011 року;

участь керівника проекту «Сучасна модель освіти України», к.п.н. В.М. Зоц у Всеукраїнському   зборі  працівників дитячих  закладів оздоровлення  та  відпочинку, Саки, 15-20 вересня 2011 року;

участь керівника проекту «Сучасна модель освіти України», к.п.н. В.М. Зоц у міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічні та соціальні проблеми гуманізації простору дітей», Москва 5-6 жовтня 2011 року;

участь керівника проекту «Сучасна модель освіти України», к.п.н. В.М. Зоц у російсько-фінському семінарі «Як індивідуалізація навчання працює на практиці?», Москва, 31 жовтня 2011 року;

організований і проведений семінар «Інтерактивна школа» спільно з Інститутом новітніх технологій в освіті, Київ, 26 січня 2012 року;

розроблені концепції:
- теоретико-практичного курсу «Основи цивілізаційної культури»;
- Громадської молодіжної педагогічної школи;
- нової недержавної школи – Школи Співробітництва.