Проблеми національної символіки як ядра національної культури є питанням національної безпеки держави, оскільки маніпулювання ними призводить до руйнування системи життєдіядьності людини. Таку думку висловив етнопсихолог, завідувач лабораторії історії психології Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України Володимир Куєвда сьогодні в ході засідання "круглого столу" "Змістовність державних символів як ціннісний орієнтир соціокультурного прогресу України", що відбулося в УКРІНФОРМі.

"Етнічна культура і, відповідно, належність людини до неї, як природний вияв цієї культури, має біопсихічну природу, і будь-які вторгнення, легковажність руйнівно впливають на життєдіяльність людини", – зазначив В. Куєвда. Він висловив думку, що в ширшому плані можна сказати про проблему національної символіки, а отже і культури, оскільки символіка належить до ядра культури, як про питання національної безпеки.

Фахівець наголосив, що складна і строката система української символіки є віддзеркаленням нашого світу, починаючи від наших світотворчих уявлень, яка склалася в процесі історичного розвитку українського народу. Він переконаний, що маніпулювання символікою досить активно задіяно в сучасних інформаційно-психологічних війнах на будь-якому рівні.

"Тому варто було б створити ініціаивну групу з вивчення національної символіки та звернутися до владних структур з пропозицією навести порядок у державній символіці, оскільки те, що твориться з нею сьогодні, не достойно народу, держави і є просто непристойним", – вважає В. Куєвда.

Володимир Сидоренко, УКРІНФОРМ

fb     yt

Ми використовуємо файли cookie для покращення роботи сайту та оцінки використання його вмісту. Залишаючись на сайті Ліги Культури, Ви тим самим даєте згоду на використання нами файлів cookie.
Ok