МЕГАПРОЕКТ «СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОГРЕС УКРАЇНИ»

«Ліга Культури» розглядає національний інформаційний простір як простір «культурного прогресу», який має створювати і відтворювати умови для нашого суспільного прогресу. На думку експертів Ліги, одним із шляхів виходу із системної кризи є передусім створення такого інформаційного простору, який би забезпечував усталеність і безпеку суспільного розвитку, переорієнтацію свідомості з утилітарних, споживацьких на вищі істинні пріоритети. Якість інформаційного простору країни – це не проблема узгодженості чи неузгодженості смаків населення, а проблема збереження соціокультурного, психологічного балансу на користь здорових продуктивних сил людини і суспільства.

Більш детальна інформація

 

МЕГАПРОЕКТ «ТВОРЧА ЛЮДЯНА ОСОБИСТІСТЬ – РУШІЙ ІСТИННОГО ПРОГРЕСУ»

«Ліга Культури» сприяє тому, щоб видатним, але не публічним, українським особистостям віддавалось належне, щоб ці непересічні громадяни змогли поділитися своїми переконаннями, своїми напрацюваннями. Це дасть змогу збільшити цінний досвід суспільства.

Більш детальна інформація

 

МЕГАПРОЕКТ «КУЛЬТУРА МИРУ»

Проект спрямований на дослідження, поширення та посилення культури миру в Україні та світі, співпрацю з іншими суспільними інституціями, які стоять на принципах людяного співжиття.
Першочергове завдання – виведення культури миру з  рівня абстрактної цінності і  застосування її як конкретного досвіду, також пропагування високих здобутків українського народу – його миролюбство, вміння вирішувати конфлікти без застосування насильства, відмову від ядерної зброї.

Більш детальна інформація

 

МЕГАПРОЕКТ «ВСЕУКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МЕРЕЖА «ВСІ МИ»

Мета проекту – поширення через інформаційний суспільний простір доброчинної, ціннісно-наповненої інформації, яка спонукає людину пізнавати й удосконалювати свою сутність, набувати відповідності своїм вищим людським потенціалам; утворення етичного поля в інформаційному просторі для ефективного застосування проектів позитивних змін; об’єднання суспільства для усвідомлення власної значимості в розбудові майбутнього і відповідальності за обраний шлях своєї країни.

До пошуку та творення нових ідей щодо покращення ситуації в Україні запрошуються автори-аналітики, автори-концептуалісти, експерти, наукові спеціалісти та вчені, працівники суспільних інституцій, котрі відчувають сьогодні гостру внутрішню потребу в обміні якісної інформації, популяризації власних напрацювань з суспільного розвитку, налагодженні резонансних партнерських взаємин.

www.vsim.org

 

fb     yt

Ми використовуємо файли cookie для покращення роботи сайту та оцінки використання його вмісту. Залишаючись на сайті Ліги Культури, Ви тим самим даєте згоду на використання нами файлів cookie.
Ok