Експерт «Ліги Культури»

Доктор філософських наук, професор, Голова правління Товариства «Знання» України.

Автор наукових та науково-популярних робіт з проблем когнітології, філософії освіти, соціології знання, громадської думки: «Громадська думка та вибори» (1989), «Формування громадської думки» (1990), «Розвиток просвітництва в Україні» (2001), «Знання як стратегічний ресурс суспільних трансформацій» (2002), «Знання: традиція та сучасність», «Біблія і сучасна наука» (2005).

З роздумів Василя Івановича:

«Сучасне переосмислення історії розвитку людства спонукає трактувати його як історію поширення знань. При цьому йдеться насамперед про поширення знань наукових – тобто таких, які спираються на факти, достовірну інформацію та її осмислення, узагальнюють людський досвід та здобутки культури. Нині ми говоримо про нову роль знання як стратегічного ресурсу суспільства.

Нова роль знання полягає не лише в тому, що воно нині виступає стратегічним ресурсом, а й у тому, що стає безпосереднім джерелом енергії. Адже знання – це інформація, яка є імпульсом для приведення в дію надзвичайно потужних систем.

Потреби сьогодення істотно змінюють «пароль» цивілізації. Гасло «Знання – це сила», світло, просвіта, розум, прогрес – поступається місцем іншій формулі – «морально усвідомлене знання», знання як спосіб розв’язання проблем гуманними засобами».

«Дорогою знань», Урядовий Кур’єр №163, 1 вересня 2004 року.