Символіка для суспільних інституцій – атрибут традиційний. Вона надає індивідуальну ознаку організації, оформлює її ідею, робить впізнаваною для інших.

Більш глибинне осмислення символіки відкриває велику силу прояву її філософського змісту. Адже цей зміст – концентрована енергія, яка здатна надавати форму нашим прагненням та бажанням в конкретній фізичній реальності.

Образна основа символу Всеукраїнської громадської організації «Ліги культури» – «Л» (люді) під сонцем*.

- круг (коло) з крапкою всередині – символ сонця. Сонце, за геральдичними вченнями, атрибут персоніфікованої істини, оскільки в його світлі все стає ясним, тобто зрозумілим. Сонце як джерело світла символізує знання, інтелект. В більшості культур сонце також основний символ творчої енергії.
- літера, що називалася «люді» в одній з найдавніших слов’янських азбук кирилиці і означала – люди, миряни, народ.

В ідеї символу – людина преображена, яка своїм внутрішнім світлом перетворює світ навколо себе.

 

 Ліга (з франц. ligue – злиття, з’єднання, союз) – це об’єднання просвітлених особистостей, їх кращого досвіду та таланту; об’єднання заради переосмислення сьогодення і творення більш досконалого майбутнього.

Культура (лат. cultura – виховання, освіта, розвиток, шанування) – історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений в типах і формах організації життя і діяльності людей, а також у створюваних ними матеріальних і духовних цінностях. Включає в себе предметні результати діяльності людей (машини, споруди, результати пізнання, витвори мистецтва, норми моралі і права), а також людські сили і здібності, які реалізуються в діяльності (знання, вміння, навики, рівень інтелекту, моральнісний та естетичний розвиток, світогляд, способи і форми спілкування людей). В основі розвитку матеріальної і духовної культури, які перебувають в органічній єдності, лежить розвиток матеріального виробництва.

Моральні принципи давньоруської культури:

  • Терпимість (добродушність).
  • Повага (взаєморозуміння).
  • Спадкоємність (відданість традиціям).
  • Відповідність (справедливість).
  • Відкритість (шанування).
  • Співпраця (чуйність).

* Графічна розробка символу належить Василю Чебанику – автору сучасної української абетки, основаній на класичній «кирилиці».

 

fb     yt

Ми використовуємо файли cookie для покращення роботи сайту та оцінки використання його вмісту. Залишаючись на сайті Ліги Культури, Ви тим самим даєте згоду на використання нами файлів cookie.
Ok