Благодійний фонд «Зоря» - міжнародна благодійна організація - створений в 1998 році з метою здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства.

БФ «Зоря», як зазначено в Статуті, здійснює наступні завдання:

  • надання безкоштовної допомоги і сприяння у матеріальній та духовній сфері спрямованої на ствердження, збереження та розвиток загальнолюдських та національних цінностей задля студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників;

  • фінансування навчання обдарованих аспіратів, студентів, учнів шкіл України у США та інших зарубіжних країнах;

  • сприяння здійсненню міжнародних обмінів у сфері освіти, науки, культури;

  • надання фінансової та іншої допомоги в проведенні будь-яких заходів, спрямованих на відродження української економіки, культури, національних традицій та інше;

  • особистої участі засновника та інших представників Фонду у фінансуванні і проведенні благодійних заходів та реалізації благодійних програм (аукціонів, телемарафонів, конкурсів, лотерей, ярмарок та інше);

  • сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;

  • сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання;

  • подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;

  • сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;

  • інші завдання, які не суперечать чинному законодавству.

Діяльність БФ «Зоря» поширюється на всю територію України, а також на територію інших країн. Фонд здійснює благодійну діяльність шляхом участі в міжнародних благодійних проектах, участі в роботі міжнародних благодійних організацій, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права. Пріоритетним напрямком у міжнародній благодійній діяльності є співробітництво з українською діаспорою. Набувачі благодійної допомоги та Фонд мають право отримувати пожертвування від фізичних та юридичних осіб іноземних держав.

18 липня 2011 року між БФ «Зоря» та ВГО «Ліга Культури» було укладено  Меморандум про співпрацю, на основі якого  «Ліга Культури» формує ідеї і концепції проектів фонду, «Зоря» в свою чергу формує і забезпечує фінансування для реалізації  цих проектів.

fb     yt

Ми використовуємо файли cookie для покращення роботи сайту та оцінки використання його вмісту. Залишаючись на сайті Ліги Культури, Ви тим самим даєте згоду на використання нами файлів cookie.
Ok