Рішення і пропозиції Колегії Всеукраїнської громадської організації «Ліга Культури»

м. Київ 21 грудня 2011 року

ПРИСУТНІ:
1.Голова Колегії – Президент Всеукраїнської громадської організації «Ліга Культури» (далі за текстом – «Ліга Культури») – Авескулова Людмила Іванівна;
2.Учасники Колегії «Ліги Культури»: Балькін Юрій Геннадійович, Дяченко Анатолій Степанович, Зоц Віра Миколаївна, Коломієць Ганна Василівна, Мороз Анатолій Степанович, Ящишин Андрій Романович;
3.Виконуючий обов’язки Виконавчого директора «Ліги Культури» - Демченко Тетяна Володимирівна.

На Засіданні Колегії присутні всі її учасників, Колегія є правомочною.

1.Про інститут Віце-президентів
Авескулова Л.І. пояснила, що за новим Статутом на відміну від попереднього, за яким Віце-президентів призначав і відкликав Президент, саме Колегія визначає кількісний і персональний склад інституту Віце-президентів, порядок обрання Віце-президентів і їх функції. Л.І. зазначила, що Віце-президенти будуть уповноважені представляти «Лігу Культури», у т.ч. в органах державної влади.
Зоц В.М. запропонувала визначити повноваження Віце-президентів, виходячи із глобальних речей, а саме зі стратегії діяльності «Ліги Культури», яка в свою чергу обумовлюється метою. Оскільки мета діяльності Ліги - розбудова громадянського суспільства, Ліга має охоплювати всі сектори суспільного життя і працювати на зміни в них, наприклад: в економіці, в політиці, освіті, в мистецтві... Таким чином, на погляд В.М., Віце-президенти мають взяти на себе відповідальність за певний сектор суспільного життя.
Дяченко А.С. погодився з Зоц В.М., в тому, що Віце-президенти мають не тільки представляти «Лігу Культури», але й вести певний сектор. При цьому А.С. підкреслив масштабність їх роботи: Віце-президенти охоплюють широкий сектор, в той час як окремі особистості ведуть конкретний напрямок діяльності Ліги.

Балькін Ю.Г. підтримав думку Зоц В.М. щодо першочерговості формування стратегії Ліги і подальшого визначення секторів впливу. Ю.Г. підкреслив важливість врахування наявних компетенцій і ресурсів для ефективного покриття певного сектору. Ю.Г. запропонував функціональний розподіл обов’язків між Віце-президентами (наприклад, Віце-президент по роботі з органами державної влади, Віце-президент по роботі з регіонами).

Авескулова Л.І. запропонувала обрати одного Віце-президента, який працюватиме на професійній основі, відповідатиме за розвиток організації. Л.І. також запропонувала кандидатуру Зоц Віри Миколаївни на цю посаду.

Рішення. Обрати Зоц Віру Миколаївну Віце-Президентом «Ліги Культури». Прописати функції Віце-президента у відповідній Посадовій інструкції.
2.Про розподіл обов’язків і відповідальності між учасниками Колегії «Ліги Культури».

Дяченко А.С. запропонував визначити напрямки діяльності, після чого розподілити обов’язки між учасниками Колегії.

Авескулова Л.І. підкреслила, що ідеологія Ліги вже сформована, вона популяризується. Головне – втілювати в життя напрацювання Ліги на тому рівні, на якому вони матимуть резонанс в суспільстві. Стратегічне завдання – участь «Ліги Культури» в роботі органів державної влади для захисту продукту суспільного блага, який виробляється учасниками організації. Тому не потрібно переходити на всеохоплюючі напрямки, а концентрувати сили та енергію на тих напрямках, де вже набуті компетенції для здійснення конкретного впливу на суспільні процеси.

Зоц В.М. висловила готовність взяти відповідальність за інтенсивний зв'язок з регіонами: робота з місцевими осередками, що вже сформовані, створення нових, кураторство відкритих проектів Ліги.

Коломієць Г.В. запропонувала вибирати гнучкі форми роботи з можливістю їх подальшої модифікації, також висловила готовність напрацювати модель роботи регіонального центру, апробувати її в Чернігівській області та рекомендувати її іншим центрам «Ліги Культури».

Ящишин А.О. запропонував приділяти велику увагу «теорії і практиці малих справ», зосередитись на конкретній роботі над проектами.
Рішення: розподілити обов’язки та відповідальність між учасниками Колегії наступним чином:
Зоц В.М. – розвиток організації, створення нових місцевих осередків, кураторство освітнім напрямом діяльності «Ліги Культури»;
Балькін Ю.Г. – розширення кола партнерів «Ліги Культури», пошук ресурсів для реалізації проектної діяльності;
Дяченко А.С. – підтримка і розширення зовнішніх контактів «Ліги Культури», у т.ч. в Індії;
Мороз А.С. – правове забезпечення діяльності «Ліги Культури»;
Коломієць Г.В. – зв'язок з регіональними центрами, напрацювання моделі роботи регіональних центрів (місцевих осередків) «Ліги Культури»;
Ящишин А.Р. – робота зі ЗМІ, інформаційна підтримка діяльності «Ліги Культури», кураторство інформаційними ресурсами «Ліги Культури».

3.Про призначення виконавчого директора «Ліги Культури».

Авескулова Л.І. запропонувала кандидатуру Демченко Тетяни Володимирівни, аргументував тим, що до цього часу Тетяна Володимирівно професійно виконувала обов’язки Виконавчого директора.
Рішення: призначити Виконавчим директором «Ліги Культури» Демченко Тетяну Володимирівну.

4.Про розробку Положень: «Про участь і членство в «Лізі Культури», «Про Виконавчу дирекцію «Ліги Культури», «Про Координаційну Раду «Ліги Культури», «Про Наглядову Раду «Ліги Культури».
Мороз А.С. зазначив, що документи вже напрацьовані, існує різна варіативність підходу до них. Щодо Положення «Про участь і членство в «Лізі Культури»: потребує деталізованої розробки питання набуття членства в Лізі шляхом реєстрації або легалізації.
Рішення: доручити розробку відповідних Положень «Ліги Культури» Морозу Анатолію Степановичу.

5.Про стратегію діяльності «Ліги Культури».

Авескулова Л.І.: ми маємо викласти стратегію з урахуванням того, що наші інтереси знаходяться в резонансі з інтересами суспільства.
Зоц В.М. запропонувала учасникам Колегії викласти свої пропозиції, які вона консолідує в певній рамочній формі для подальшого обговорення.
Балькін Ю.Г. запропонував взяти на себе відповідальність за розробку методики для формування стратегії «Ліги Культури».
Рішення: Доручити розробку методики формування стратегії «Ліги Культури» Балькіну Юрію Геннадійовичу, створення змістовної рамочної форми – Зоц Вірі Миколаївні. Розглянути питання на наступному засіданні Колегії наприкінці січня 2012 року.

6.Про визначення розміру і порядку сплати внесків учасників «Ліги Культури».

Мороз А.С. зазначив, що не існує чіткої норми закону щодо регламентування питання внесків учасників організації; головним є визначення їх розміру і строків сплати.
Зоц В.М. висловила думку, що регіональні центри повинні самостійно визначатися з розміром і строками членських внесків.
Авескулова Л.І. зазначила, що важливо закласти основу в упорядкуванні процедури здійснення цих внесків.
Коломієць Г.В. підтримала Авескулову Л.І. в тому, що певний порядок повинен існувати, при цьому запропонувала провести опитування в регіональних центрах щодо порядку акумулювання членських внесків.
Авескулова Л.І. зазначила, що після реєстрації «Ліги Культури» як юридичної особи буде відкритий рахунок організації, а на ньому субрахунки для регіональних центрів (місцевих осередків) Ліги. Кожний регіональний центр матиме можливість проводити проекти через юридичну особу «Ліга Культури», використовуючи свій субрахунок для фінансових операцій.
Рішення. Закласти принцип самозабезпечення в діяльність київського офісу та регіональних центрів «Ліги Культури». Визначити внески учасників як добровільні, нефіксовані.

7.Про залучення ресурсів для розбудови «Ліги Культури» і розгортання її діяльності.

Коломієць Г.В. зазначила, що важливо зрозуміти, хто на видимому просторі ставить собі мету, близьку до мети Ліги, і запросити їх до співпраці
Авескулова Л.І. зазначила, що підхід: «жодного кроку без ресурсу» - це крах для організації; особливістю громадської діяльності є бажання зробити щось більше, служити суспільству.
Балькін Ю.Г. висловив думку, що необхідно створити модель роботи, вивчивши досвід волонтерства, поширеного на Заході.
Коломієць Г.В. зазначила, що необхідно перш за все враховувати інтереси регіонів при розробці проектів, а не спускати їх зверху.
Авескулова Л.І. підкреслила, що для «Ліги Культури» важлива і цінна ініціатива регіональних центрів, а також створення нових форм роботи в середині організації.
Дяченко А.С. зазначив, що зараз створюється багато еко-соціальних проектів, які фінансуються за рахунок спільних коштів або отримання благодійної допомоги. Серед них успішними є ті, котрі в результаті дають прибуток. При цьому учасники проектів зацікавлені в збереженні результатів, для отримання яких вони вклали власні ресурси.

8.Про затвердження переліку проектів «Ліги Культури» на 2012 рік.

Учасники Колегії розглянули список проектів, підготовлених Зоц В.М. та Демченко Т.В.

Рішення. Затвердити перелік проектів на 2012 рік, а саме:
Проекти зі Всеукраїнським статусом:
1.«Формування політичної культури виборців»
2.«Інтерактивна школа»
3.«Інформаційний простір»
4.Карта сучасної України «Унікальна країна: наші сучасники» (видатні персоналії)
Інші проекти:
В рамках проекту «Сучасна модель освіти України»
1.«Громадська педагогічна молодіжна школа»
2.«Бібліотечка для батьків»
3.Серія українсько-фінських семінарів «Система освіти Фінляндії»
4.«Основи цивілізаційної культури»
Для підвищення ефективності діяльності «Ліги Культури»
1.Вдосконалення організаційного сайту «Ліги Культури», у т.ч. відкриття авторських блогів, а також блогів регіональних центрів (місцевих осередків) Ліги.
Протягом року ініціювати нові проекти, проводити їх експертизу, приймати рішення про їх реалізацію.

9.Різне.

Пропозиції:
- Дяченко А.С.: поширювати діяльність «Ліги Культури» за кордоном, у т.ч. в Індії (провести зустрічі з представниками духовних центрів), в Китаї.
- Авескулова Л.І.: запропонувати ЮНЕСКО спільно відзначити 25 років, як Україна виграла тендер по оформленню штаб-квартири ЮНЕСКО в Парижі; ініціювати «Проект року» (визначення теми, актуальної для всієї України).
- Коломієць Г.В.: популяризувати напрацювання регіональних центрів «Ліги Культури»; запустити проект «Формування політичної культури виборців» на Чернігівщині.
- Авескулова Л.І.: проводити засідання Колегії один раз в місяць.
- Дяченко А.С.: огляд еко-соціальних проектів в світі, у т.ч. в Індії та Шотландії.

Результати голосування з усіх питань порядку денного:
«за» - одноголосно (консенсусом), «проти» - немає, «утримались» - немає.

Голова Колегії Авескулова Л.І.
Секретар Колегії Демченко Т.В.

fb     yt

Ми використовуємо файли cookie для покращення роботи сайту та оцінки використання його вмісту. Залишаючись на сайті Ліги Культури, Ви тим самим даєте згоду на використання нами файлів cookie.
Ok