Коли запитуємо себе, хто ми є, даємо звичну відповідь: українці роду слов’ян, народ слов’янського світу. Дійсно, це так. Народ, що отримав від своєї землі енергетичний статус і незникаючий архетип з домінуванням таких цінностей як привітлива, великодушна гостинність, завзята стійкість, сприйнятлива терпимість – вони так і лишилися його основними критеріями. Тим і відмінні від інших народів.

Проявивши два десятиліття тому притаманну собі рішучість, народ поновив код Святої Русі і став  розбудовувати багатонаціональну зі слов’янським змістом державу Україна. Українці хоча і є європейцями і проживають споконвічно на своїй території в самому центрі Європи, але вважається ніби на порубіжні двох континентів – азійського і європейського, на дотику їх культурних ареалів. Мабуть тому, що їхня територія була й лишається споконвічним і своєрідним енергетичним гармонізатором двох материків, які перебувають в постійній еволюції і складають єдину планетарну цілісність. Лише у зв’язку з географічним і політичним поділом вони отримали окремі свої назви, а потім й узагальнену: азійсько-європейський простір, довжина якого складає більше 13 тис. кілометрів.

Що ж стосується українського народу, то ще його предки, – материнський етнос праукраїнці, автохтони українського народу - територіально отримавши центральне становище, виконали згідно Закону сутності буття не першу свою Вселенську місію і  духовне призначення: породили «дітей своїх - русичів», молоді руські етноси, для освоєння і розвитку неосяжного сусіднього східного материка. Незважаючи на те, що пройшли віки, й понині там від слов’янських першопоселенців лишилися паростки праукраїнської культури, мови, української духовної площини, а територія сучасної України є їх прабатьківщиною. Тоді ж етноси суттєво посприяли також становленню й іншого - західного, завдяки вищим і багатшим в ті часи праукраїнським духовно-ресурсним можливостям. Наприклад, в Х ст. у столиці Київської Русі проживало близько 50 тис. городян, натомість у Парижі – біля 15 тис. Це свідчення ближче в часі до нас, а скільки залишилося за лаштунками незчисленних представників племен і народів, які несли із київських пагорбів славу і благодать. Для українців протилежні сторони – Схід і Захід – то складові живого Всесвіту. Постійно існує тріадна Схід-Україна-Захід спорідненість, і вона - об’єктивна реальність. Її розрив завжди приносить нещастя. В історії життя двох континентів – Європи і Азії, їх країн і народів, чимало тому прикладів.

Ось чому українці ніколи не надавали повної переваги ні азійському, ні європейському напрямкам. Навіть тоді, коли праукраїнський материнський етнос піддався своїм же народженим спершу родовому обмеженню, а потім, з династичною переміною Рюриковичів на Романових, й загарбанню. Відбулося як в сім’ях з непутящими дітьми. Попри все, природно завжди відкритий, він так і утримує в собі ментально відмінну від інших психоінформаційну матрицю, в якій переважає духовна подоба світу над раціональною. Навіть плин часу її не стер. Навпаки, ментальність інших народностей в Україні стала притаманною корінному, автохтонному українському етносу. Тому й живуть всі довгоспільно і мирно у відповідних патерн умовах.

Праукраїнцям не просто так було визначено зайняти «належне місце» в Європі і «вигідне» міждержавне та геополітичне становище. На них як людей блага Вищими силами верхнього світу була покладена, як зазначалося, Вселенська довгострокова рунічна місія - перетворення енергії Матері-Землі, енергії території проживання, для розповсюдження благодаті поміркованого життя. З таким особливим призначенням й продовжують приходити в цей світ їх нащадки. Про нього знали посвячені з часів сивої давнини, знання яких з роками не стали чомусь розповсюджуватися. Певно, десь приховалися… До того ж зовсім не легким виявилося подальше їх перебування між країнами з імперським статусом. Бували часи, коли український народ потрапляв в орбіту якоїсь чи до когось просто волюнтаристські (тимчасово) спрямовувався. Саме тоді його охоплювали трагізм, хвороби в родовім і духовнім плані та всілякі негаразди в житті, проте з очікуваного нічого він так і не отримував.

В результаті такої невизначеності і блукання проявлялася навіть розпач. Бувало, ніби сама природа відвертала свої сили й забирала можливості. З недоотриманням цілющої і життєдайної енергії з єдиного цілого появилася в народі до того ж людська слабкість, яка привнесла певне послаблення його дієвих типотворчих сил. Як звісно, наслідки не забарилися: розгубленість, хаотичність, негармонійність, «нещасливість життя». А щоб не відбулося відродження його типотворчої сили, не допустити цілісності народу, він ще й ділився, дробився, знищувався і розсіювався - щоб енергія йшла для блага інших або марно витрачалася. Відбувалася величезна жертовність українського народу. Таке нещастя зламало багатьох. Дійшло навіть до того, що частина перестала відчувати себе особистістю. У пошуках «зниклого життя і щасливішої долі» велика кількість його представників просто втікала, роз’їжджаючись і розселюючись по світу. Разом з тим, вони лишалися не зіпсованими, вірними своїй національній ідентичності і святому образу своєї країни - Україні.

Досить тяжкий їх життєвий шлях, руйнівні форми і види всіляких «вдосконалень», в т.ч. пряма деукраїнізація, привели лише до тимчасового послаблення україно-слов’янського роду, самі ж представники автохтонного етносу не щезли і не звиродніли. Українці не розчинилися й серед інших. Ні насилля, ні спустошливі війни, ні впроваджена метизація не зламали воледержавлення народу - відібрати природну його енергію не в змозі ніхто. Він відновив свою приналежність до sacrum.

Переживши трагічні і буремні роки своєї історії, не втративши своєї людяності і благочестивості, український народ відновив також свою державність саме там, де природою і предками було йому визначено – в центрі Європи. Порушений механізм цілісності і єдності українців став відновлюватися формуючими духовними силами, які через відкриті життєдайні канали стали наповнювати їх своїм невичерпним джерелом енергій. Тепер він цілком інший народ у своєму розвитку. Отримуючи посилений дух і міцну волю, він – новий укр з потужним духовно-енергетичним потоком. Безумовно, сучасні українці хотіли б жити у своїй Вкраїні тихо і скромно зі своїми якостями людяності, доброти і співчуття, якими одарила їх споконвічна природа. Проте не для такого вони поселилися в самому центрі європейського континенту, - Західній Євразії -  тому подібне й неможливе для народу з особливим призначенням. І хоча ознаки часу з початком XXI століття стали цілком інші, сучасникам ще не варто упускати пильність на шляху поступу до здобутої і не раз втраченої величезною жертовністю на протязі століть свободи. Пам’ятаймо, старі і «нові» ситуації минулого буття з протиставленням країн, народів і суспільств двох континентів в цілому, все ще лишаються.

Разом з тим, з початком епохи Водолія, ери духовного оновлення, для українців проявилася наступна велична реальність. Згідно природного Закону сутності буття знову виникла Вселенська потреба українського зі слов’янським змістом прояву – поновлення духовних горизонтів буття Сходу і Заходу. Створення синергії між двома світами і організації життя нового великого суспільства. А що може бути вище і благородніше світової гармонії, цілісність якої була чомусь порушена! Тому з території України, де особливо сильним стає духовно-енергетичне поле землі, з усією повнотою розгортається гуманістична здатність єдиновірного спільного шляху східного і західного континентів – відновлення гармонізації колись порушених протилежностей і збалансованості енергій їх дій не на основі матеріальних переваг, а у формі співпраці. У першу чергу вищих зв’язків. І це реально. В Євразії ще існує геостратегічне протиборство потужних граків, проте час змінює ставлення великого капіталу до людства як до свого лише капіталу. Укріплення ж природної основи міждержавних і соціальних стосунків дозволить вирішувати складні завдання у збереженні життя на планеті Земля.

Відображення інтересу і прагнень народів гігантського простору до мирного життя, розповсюдить істинно величні цінності, які й ляжуть в основу нової цивілізаційної парадигми для поступової зміни світоглядних установок. Така подія, безумовно, із ланцюга подій, але світ чекає її. Тож не розкачування народів і їх країн на двох континентах, очікуючи щось і для себе, не вимушені рухи комусь в угоду, а шлях безкорисного сприяння спільній співпраці народів, залагодження стосунків Сходу і Заходу, азійського і європейського континентів планети. Таке вище призначення українського народу. Тому Україні важливі Схід і Захід, а не одна із сторін. Поєднання їх культур і способів мислення, пробудження духовної активності – такою є місійна суть українців. Вона дісталась їм завдяки духовно-енергетичній спадковості предків і є настільки достойною, величною і грандіозною, що потребує найвищого рівня людяності. Тому і йде їх наповнення  духовними силами. Тому й зберігся їх архетип і закладені природою відомі життєві принципи. Тому й постала вимога до майбутньої форми українського існування: не піддаватися спокусам, утримуватися від необачних рухів. Не можна пов’язувати себе з жодним із географічних чи політичних напрямків, щоб знову не розплескати енергію. Не в союзах чи блоках справа, а в утвердженні ходу життя потоком нового часу. Адже в епоху Водолія він потребує спільного і рівноправного розвитку, не скільки економічного, як духовно-інтелектуального з використанням колективних, національних, локальних та планетарних форм самореалізації. Щодо останньої – то для всіх стають досить важливими новітні подихи «Шовкового шляху». Він як міжнародний механізм співпраці вкрай необхідний Людству. Його функціонування суттєво зменшить, а потім й повністю усуне причини різноманітних конфліктів і війн; послабить та дозволить спільно вирішувати глобальні кризові проблеми; застережить можливу появу наджорстокої світової авторитарної влади окремих держав чи корпоративно обмеженої групи «інтелектуалів без роду і племені». Певно для цього  формуючі український народ природні сили й відновлюють його енергію. Звідси й українство як цілісна система слов’янського світу. Пройшовши роки і тисячоліття, воно відновлює своє місце у просторово-часовому вимірі буття. Безумовно, поступ держав і народів Східної і Західної Євразії (Європи і Азії) буде еволюційним - з нижчого до вищого. Саме так як проходить все в природі для збереження оновленого життя на планеті Земля.


Михайло Гречка

Київ, 25 квітня 2014 року

fb     yt

Ми використовуємо файли cookie для покращення роботи сайту та оцінки використання його вмісту. Залишаючись на сайті Ліги Культури, Ви тим самим даєте згоду на використання нами файлів cookie.
Ok