«Сьогодні, у час не визначення, розбудова громадянського суспільства є саме тим шляхом, який може вивести нашу країну з кризи. Однак, незважаючи на те, що про громадянське суспільство і політики, й інші учасники діалогу говорять часто, усе ж, у багатьох  з нас немає чіткого поняття – що ж таке це громадянське суспільство, навіщо воно нам і як кожен з нас може бути його розбудовником.

ВГО «Ліга Культури», маючи теоретичні напрацювання у цьому напрямку, ініціює широке обговорення практичного втілення та розбудови громадянського суспільства у найближчій перспективі. Ми будемо залучати відомих та авторитетних людей, які мають своє бачення конкретних дій.

Але спочатку давайте розберемося – що ж треба розуміти під визначенням «громадянське суспільство»

Існують різні визначення цього поняття. Наприклад, воно визначається як “сукупність неполітичних відносин (економічних, національних, духовно-моральних, релігійних і т. ін.), галузь спонтанного самовиявлення інтересів і волі вільних індивідів і їх асоціацій”.

В уявленні українських громадських, політичних та урядових кіл розуміння громадянського суспільства переважно зводиться до сукупності або мережі так званих неурядових організацій, що перебувають поза контролем держави і опонують їй. Такий підхід однобокий.

Сам термін «громадянське суспільство» використовується як в широкому, так і у вузькому значеннях. В широкому значенні громадянське суспільство включає всі соціальні структури і відносини, які безпосередньо не регулюються державою.

У вузькому значенні - це суспільство на певному етапі свого розвитку, коли воно виступає соціально-економічною основою демократичної і правової держави.

Якщо узагальнити різні визначення, то можна виокремити основні риси громадянського суспільства. Таке суспільство характеризується:
-         наявністю розвиненої мережі різноманітних відносин між окремими громадянами та соціальними групами, які здійснюються без посередництва держави;
-         існуванням суспільних інститутів (громадських організацій, профспілок, структур місцевого самоврядування, незалежних ЗМІ та ін.), які відображають увесь спектр інтересів громадян та соціальних груп, захищають їх у стосунках з державою;
-         усталеною системою цінностей, в основі якої лежать цінності суспільного активізму, моральної і економічної автономії індивіду, сприйняття суспільства як самоцінності.

Часто можна чути думки, що громадянське суспільство не є соціальною реальністю у жодній з країн світу, і його перспектива в Україні видається утопічною, однак це не так і зраз є всі передумови для побудови та розвитку такої організації саме в нашій країні.

Тому, розглядаючи сучасний стан громадянського суспільства в Україні, необхідно розглядати як рівень розвиненості інститутів громадянського суспільства, так і стан громадянської культури, зокрема, рівень громадської активності населення країни.

Про те, як відбувалося становлення громадянського суспільства у розвинених країнах світу і як зараз кожен громадянин цих країн почуває себе у цій організації, які права він має і які обов’язки, ми будемо розповідати у наступних статтях.

Для Володимира Фесенка, політолога, голови Центру прикладних політичних досліджень «Пента», громадянське суспільство – це суспільство активних громадян, які розуміють свої інтереси, вміють їх відстоювати, захищати, просувати та вміють впливати на владу; ідеал – це таке суспільство, де скоріше влада залежна від громадян. «Коли я кажу про громадянське суспільство, то я маю на увазі активну меншість. Не можуть усі громадяни, як правило, бути активними, розумними та впливати на суспільство. Але від того, якими є масштаби цієї меншості, залежить доля самого суспільства».


Прес-служба ВГО «Ліга Культури»

Київ, 27 травня 2014 року

fb     yt

Ми використовуємо файли cookie для покращення роботи сайту та оцінки використання його вмісту. Залишаючись на сайті Ліги Культури, Ви тим самим даєте згоду на використання нами файлів cookie.
Ok