«Ліга Культури» розглядає національний інформаційний простір як простір «соціокультурного прогресу», який має створювати і відтворювати умови для нашого суспільного розвитку. На думку експертів Ліги, одним із шляхів виходу із системної кризи є передусім створення такого інформаційного простору, який би забезпечував усталеність і безпеку суспільного розвитку, переорієнтацію свідомості з утилітарних, споживацьких на пріоритети служіння та віддачі. Якість інформаційного простору країни – це не проблема узгодженості чи неузгодженості смаків населення, а проблема збереження соціокультурного, психологічного балансу на користь здорових продуктивних сил людини і спільноти.

В рамках проекту:

проведені інтелектуальні кола:
•«Культура як інструмент позитивних перетворень», Київ, 12 квітня 2007 року;
•«Суспільна мораль», Київ, листопад 2010 року;

проведені круглі столи:
•«Соціокультурний прогрес України через інформаційний простір» в рамках VI Міжнародного фестивалю документальних фільмів «Кінолітопис-2007», Київ, 25 травня 2007 року;

•«Змістовність державних символів як ціннісний орієнтир соціокультурного прогресу України», Київ, 5 вересня 2007 року;
•«Дієві форми захисту та зміцнення суспільної моралі в інформаційному просторі країни, співпраця громадськості та держави в цих питаннях», Івано-Франківськ, 30 листопада 2010 року;
•«Цінності людської цивілізації. Проблеми збереження» в рамках X Київського міжнародного фестивалю документальних фільмів «Кінолітопис-2011», Київ, 13 травня 2011 року;

створені телепрограми в циклі «Євротяжіння» автора та режисера Бориса Бойка за результатами круглих столів, ефір на телеканалі «Всесвітня служба «УТР», 2007 рік;

ведеться розробка законопроекту «Концепція культурно-соціального поступу України» для подання до Верховної Ради України;

участь і виступи учасників Ліги в Парламентських слуханнях ВРУ;

участь і виступ Президента Ліги Л.І. Авескулової на І Економічному форумі українців світу, Київ, 1 грудня 2007 року;

участь і виступ Президента Ліги  Л.І. Авескулової у спільній робочій нараді з питань дотримання суб’єктами рекламної діяльності вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі, проведеній  Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі, Київ, 14 липня 2011 року;

ведеться спільна робота з групою вчених на чолі з академіком НАН України М.В. Поповичем, директором Інституту філософії імені Г.С. Сковороди над визначеннями національних цінностей, які складають основу суспільної моралі в Україні;

готуються пропозиції для подання Президенту України щодо створення Інституції національних експертів з дотримання норм суспільної моралі.

ПРОЕКТ  «ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТІВ»

В рамках проекту:

проведені інтелектуальні кола:
•«Ціннісна основа методології культурологічної експертизи», Київ, 26 червня 2007 року;
•«Обґрунтування основ психокультурної експертизи, розпрацьованих О.А. Ліщинською», Київ, 26 грудня 2008 року;

постійно проводяться наукові дослідження, спеціалізовані експертизи, готуються висновки, моделюються прогнози:
www.vsim.org/category/experts

ПРОЕКТ «СУЧАСНА МОДЕЛЬ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»

В рамках проекту:

проведене інтелектуальне коло «Сучасна модель освіти України», Київ, 10 лютого 2010 року;

розроблені та поширені серед педагогічної еліти, надані Міністерству освіти  і науки України «Концептуали національної стратегії розвитку шкільної освіти в Україні»;

проведений круглий стіл «Цінності в освіті – цінність освіти!?», Кіровоград, 18 березня 2011 року;

проведений міжнародний круглий стіл «Основні тенденції реформування освіти в індустріально розвинутих  країнах  і реалії українських реформ», Київ, 17 серпня 2011 року;

участь керівника проекту «Сучасна модель освіти України» к.п.н. В.М. Зоц у російсько-фінському семінарі «Фінська система освіти в контексті освітніх  реформ», Москва, 24 березня 2011 року; у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогіка толерантності – основа розвитку освіти третього тисячоліття», Хмельницький, 12-13 квітня 2011 року;

участь експерта Ліги В.В. Громового у міжнародній науково-практичній конференції «Ефективна школа: фактори успіху», Київ, 4 червня 2011 року;

участь керівника проекту «Сучасна модель освіти України», к.п.н. В.М. Зоц у Всеукраїнському   зборі  працівників дитячих  закладів оздоровлення  та  відпочинку, Саки, 15-20 вересня 2011 року;

участь керівника проекту «Сучасна модель освіти України», к.п.н. В.М. Зоц у міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічні та соціальні проблеми гуманізації простору дітей», Москва 5-6 жовтня 2011 року;

участь керівника проекту «Сучасна модель освіти України», к.п.н. В.М. Зоц у російсько-фінському семінарі «Як індивідуалізація навчання працює на практиці?», Москва, 31 жовтня 2011 року;

організований і проведений семінар «Інтерактивна школа» спільно з Інститутом новітніх технологій в освіті, Київ, 26 січня 2012 року;

розроблені концепції:
- теоретико-практичного курсу «Основи цивілізаційної культури»;
- Громадської молодіжної педагогічної школи;
- нової недержавної школи – Школи Співробітництва.

fb     yt

Ми використовуємо файли cookie для покращення роботи сайту та оцінки використання його вмісту. Залишаючись на сайті Ліги Культури, Ви тим самим даєте згоду на використання нами файлів cookie.
Ok